Historia

1947

Holger Kjellberg startar Kjellbergs Åkeri med en lastbil.

1950-talet

Åkeriet utökas med tre lastbilar, som fraktar malm och rundvirke. Körde malm åt SKF Hellefors Jerverk samt rundvirke åt Hellefors Bruks AB

1960-talet

Ytterligare utökning, nu med fem lastbilar och sju anställda.

1964

Anders Kjellberg börjar arbeta i företaget

1967

Kjellbergs Åkeri tar sig an timmertransporter i större skala Åkeriet arbetar inom konceptet ”just in time” åt Ovako AB

1970-talet

Åkeriet är anslutet till Hellefors Lastbilscentral

1979

Företaget ombildas till aktiebolag

1986

Anders Kjellberg tar över posten som VD i företaget.

1987

Åkeriet börjar köra externa ståltransporter åt Ovako AB

1994

Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001

1998

Miljöcertifierade enligt ISO 14001

2000

Ett kapverk, skäranläggning, uppförs hos Sandvik AB i Sandviken

2002

Marcus Kjellberg övertar VD –posten

2003

Ett kapverk, skäranläggning, uppförs hos SSAB i Luleå

2003

Kjellbergs AB övertar hela Ovakos transportsystem i Hellefors

2006

Rundvirkesbilar för körning åt Stora Enso utökas från två till tolv bilar

2007

Startar upp OCC-konceptet inom Evonet