Miljö/Kvalite

Kvalitets / Miljö / Arbetsmiljöpolicy
Kjellbergs Logistik & Teknik AB´s mål är att alltid leverera felfria tjänster i rätt tid som väl uppfyller både kundens och våra egna förväntningar. Alla på företaget ansvarar för att det egna arbetet blir utfört på att sådant sätt att kunden får rätt kvalitet i rätt tid.

  • Vi värnar om en god arbetsmiljö därför att det gynnar våra kunder, vår personal och företaget.
  • Vi ska jobba med ständiga förbättringar inom kvalitets/miljö/arbetsmiljöområdet.
  • Vi ska jobba förebyggande och i och med detta minimera föroreningar inom vår huvudprocess som är transporter.
  • Vi ska vara lyhörda för synpunkter från personal, kunder, leverantörer, myndigheter och andra som kan påverka vårt arbete.
  • Verksamheten skall alltid bedrivas enligt gällande lagar, förordningar och andra krav.
  • Vi skall vara en säker arbetsplats genom att förebygga olyckor och arbetsskador.
  • Vi skall vara en drogfri arbetsplats. Det säkerställer vi genom slumpvisa drogtester.

Denna policy skall vara tillgänglig för allmänheten och personalen.

Hällefors 2008-09-11
_________________________
Marcus Kjellberg VD