Våra kunder

SSAB är en ledande tillverkare av höghållfast tunnplåt och kylda stål.

Läs mer…

Bergslagens Kommunalteknik är en helt ny sorts aktör på det komunala området.

Läs mer…

Ovako är en ledande europeisk producent av långa specialstålprodukter till rullningslager-, den tunga fordons-, bil- och verkstadsindustrin

Läs mer…

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden.

Läs mer…

Stora Enso Skogs uppgifter är att:
Förse Stora Ensos Svenska industrier med vedråvara
Läs mer…