Ovako

Ovako är en ledande europeisk producent av långa specialstålprodukter till rullningslager-, den tunga fordons-, bil- och verkstadsindustrin.

Produktionen omfattar stång, valstråd, rör, ringar och förkomponenter.
Bolaget har 16 produktionsenheter och ett flertal säljbolag i Europa och USA.
Antalet anställda är 4300 personer.
Den totala stålproduktionen är 2 miljoner ton.