Sandvik-koncernen

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position inom utvalda områden.
Med representation i 130 länder spänner verksamheten över hela världen. Koncernen har 42.000 anställda och en omsättning på cirka 72 miljarder kronor.
Sandviks verksamhet baseras på ett unikt kunnande inom materialteknik.

Detta har gett oss en världsledande position inom tre huvudområden:

  • Verktyg i hårdmetall och snabbstål för metallbearbetning samt
    –ämnen och komponenter i hårdmetall och andra hårda material
  • Maskiner och verktyg för bergavverkning.
  • Rostfria och höglegerade stål, specialmetaller, motståndsmaterial
    –samt processystem