SSAB Svenskt Stål AB

SSAB är en ledande tillverkare av höghållfast tunnplåt och kylda stål. SSAB är ett av de medelstora stålföretagen i Västeuropa.
Koncernens stålrörelse har utvecklats framgångsrikt genom en medveten nischorientering. Denna strategiska inriktning ska bibehållas genom en stark fokusering på några utvalda produktsegment där en stark marknadsposition och hög lönsamhet kan uppnås.
Koncernen består av fyra dotterbolag:
SSAB Tunnplåt och SSAB Oxelösund omfattar stålrörelsen.
Plannja står för vidareförädling och Tibnor är koncernens handelsföretag.

Totalt finns ca 8800 anställda i egna bolag eller kontor i drygt 40 länder med försäljning över hela världen.
Kjellbergs Logistik & Teknik har byggt en nyckel-färdig skärstation för skärning av skrot inom SSAB tunnplåt i Luleå.
Anläggningen ägs och drivs av SSAB Tunnplåt i Luleå