BKT, Bergslagens Kommunalteknik

Bergslagens kommunalteknik är en helt ny sorts aktör på det kommunala området, ett tekniskt kommunalförbund.
Förbundet har skapats av de fyra Bergslagskommunerna Hellefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora, och har sitt huvudsäte i Nora.

Förbundet arbetar inom områdena: Avfall och deponi, Gata, Park och idrott, Vatten och avlopp samt Lokalvård.

Bergslagens kommunalteknik omfattar idag cirka 180 anställda och omsättningen är ca 230 Mkr.