1947
Holger Kjellberg startar Kjellbergs Åkeri med en lastbil.

1950-talet
Åkeriet utökas med tre lastbilar, som fraktar malm och rundvirke. Körde malm åt SKF Hellefors Jerverk samt rundvirke åt Hellefors Bruks AB

1960-talet
Ytterligare utökning, nu med fem lastbilar och sju anställda.

1964
Anders Kjellberg börjar arbeta i företaget

1967
Kjellbergs Åkeri tar sig an timmertransporter i större skala Åkeriet arbetar inom konceptet ”just in time” åt Ovako AB

1970-talet
Åkeriet är anslutet till Hellefors Lastbilscentral

1979
Företaget ombildas till aktiebolag

1986
Anders Kjellberg tar över posten som VD i företaget.

1987
Åkeriet börjar köra externa ståltransporter åt Ovako AB
1994
Kvalitetscertifierade enligt ISO 9001

1998
Miljöcertifierade enligt ISO 14001

2000
Ett kapverk, skäranläggning, uppförs hos Sandvik AB i Sandviken

2002
Marcus Kjellberg övertar VD –posten

2003
Ett kapverk, skäranläggning, uppförs hos SSAB i Luleå

2003
Kjellbergs AB övertar hela Ovakos transportsystem i Hellefors

2006
Rundvirkesbilar för körning åt Stora Enso utökas från två till tolv bilar

2007
Startar upp OCC-konceptet inom Evonet

2017

Kjellbergs bygger ut sin serviceverkstad

2018

Kjellbergs börjar köra åt Spendrups

Ovako köps upp av japanska Nippon och insourcar interna transporter