Vi som jobbar på Kjellbergs

Service och svets

Tekniker: Roger, Stefan, Tommy, Håkan och Mikael

Däck

Tonie, Glenn och Bengt

Fjärrtransporter

Transportledning: Linda och Tina

Chaufförer:
Mikael, Franz, Anna-Lena, Åsa, Sören och Lars-Erik

Rundvirkestransporter och flisning

Transportledning: Annika

Chaufförer: Stefan och Jimmy

Återvinning

Emil, Jan, Pontus och Dennis

Slamsugning

Transportledning: Tina och Ulrika

Chaufförer: Stefan och Henry

Ledning, ekonomi och administration

Ulrika, Catherine, Marcus, Tina och Per