Miljö och kvalité

Kvalitet/Miljö policy

 • Kjellbergs Logistik & Teknik AB’s mål är att alltid leverera felfria produkter och tjänster i rätt tid som uppfyller både kundens och våra egna förväntningar.
 • Alla på företaget ansvarar för att det egna arbetet blir utfört på att sådant sätt att kunden får rätt kvalitet i rätt tid.
 • Vi värnar om en god arbetsmiljö därför att det gynnar våra kunder, vår personal och företaget.
 • Vi ska jobba med ständiga förbättringar inom kvalitets/miljö/arbetsmiljöområdet.
 • Vi ska jobba förebyggande och i och med detta minimera föroreningar inom vår verksamhet.
 • Vi ska vara lyhörda för synpunkter från personal, kunder, leverantörer, myndigheter och andra som kan påverka vårt arbete.
 • Verksamheten skall alltid bedrivas enligt gällande lagar, förordningar och andra krav.
 • Vi skall vara en säker arbetsplats genom att förebygga olyckor och arbetsskador.
 • Vi skall vara en drogfri arbetsplats.
 • Vi skall i möjligaste mån använda förnyelsebara drivmedel med råvaror som är hållbart
  producerade.

Denna policy skall vara tillgänglig för allmänheten och personalen.

Hällefors 2019-10-09
_________________________
Per Ringmyr VD