STORA ENSO SKOG

Stora Enso Skogs uppgifter är att:

 • Förse Stora Ensos svenska industrier
  — med vedråvara
 • Sköta Bergvik Skogs skogsinnehav
  — hög, värdefull och uthållig produktion
  — bevarande av biologisk mångfald

Stora Enso vill ha transportleverantörer med:

 • Starkt kundfocus
 • Ledning som har integritet och kompetens
 • Utvecklingsfrämjande företagsstruktur
 • Förändringsbenägna medarbetare
 • Entreprenörsanda
 • Mod att vara innovativ
 • Focus på lösningar och ej på problem
 • Kvalitets-, säkerhets- och miljömedvetenhet
 • Ansvar för sin egen utveckling